Archiwum kategorii: Najbliższe spotkania

18 LISTOPADA / SOBOTA / 13.00 / Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa prezentuje wybór najcenniejszych prac na papierze – rysunków, grafik, fotogramów i fotomontaży – wykonanych przez artystów współtworzących środowiska awangardowe II Rzeczypospolitej. Ekspozycję uzupełnia zespół czasopism oraz książek zaprojektowanych przez wybitnych reprezentantów nowoczesnej typografii. Prezentacje tego rodzaju organizowane są niezmiernie rzadko, co wynika z licznych obostrzeń konserwatorskich związanych z wrażliwością podłoża na działanie światła. O wyjątkowości wydarzenia stanowi także włączenie do pokazu prac nigdy wcześniej niewystawianych.

21 PAŹDZIERNIKA / SOBOTA / 13:00 / Oprowadzanie po wystawie Biedermeier

Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim (1815) i trwał do Wiosny Ludów (1848); wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Wystawa, na której pokażemy ponad 300 eksponatów: obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, obejmie zarówno niemiecką, jak i narodowe odmiany kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki biedermeieru na ziemiach polskich – Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny. Jako sztuka zamożnego mieszczaństwa biedermeier zaspokajał potrzebę komfortu, co znalazło wyraz w funkcjonalnych i szlachetnych w swojej prostocie meblach oraz wzornictwie wnętrz mieszkalnych.

PRZEŁOŻONE / 16 września 2017 / sobota / Wycieczka do Łodzi

9.15zbiórka pod Muzeum Narodowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3

9.30wyjazd z Warszawy. Czas podróży do Łodzi ok. 90 min.

11.30Muzeum Sztuki w Łodzi MS2
„Atlas Nowoczesności” Kolekcja Sztuki XX i XXI Wieku / zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

Wystawa w ms² nie opowiada o dziejach nowoczesności ujętych chronologicznie ani tym bardziej o historii modernistycznej sztuki.

ODBYŁO SIĘ / 26 SIERPNIA / 13:00 / Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej / oprowadzanie po wystawie czasowej

26 sierpnia o godzinie 13:00 spotykamy się na oprowadzaniu po nowej wystawy czasowej „Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej”. Poniżej krótki opis wystawy.

W historii fotografii światowej dzieła artystów węgierskich zajmują osobne miejsce. Nie sposób dziś napisać jej dwudziestowiecznego rozdziału bez uwzględnienia ich znaczącego dorobku. Wystawa skupia się na pracach światowej sławy fotografów, takich jak André Kertész, Brassaï, Robert Capa, Márton Munkácsi, László Moholy-Nagy, György Kepes, Lucien Hervé i Éva Besnyő.

ODBYŁO SIĘ / Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 9 lipca 2017/ niedziela

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wycieczkę od Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, która odbędzie się 9 lipca 2017 roku. Szczegóły wyjazdu poniżej.

Zespół pałacowo–parkowy w Kozłówce został zbudowany w latach
1736–1742 przez wojewodę chełmińskiego Michała Bielińskiego. Barokowa rezydencja powstała według projektu włoskiego architekta Józefa II Fontany. Od 1799 do 1944 roku pałac w Kozłówce należał do rodziny Zamoyskich. Następnie stał się własnością państwa i pełnił funkcję m.in.

ODBYŁO SIĘ// Gdzie jest muzeum? – spacer miejski

13 maja / sobota / 13:00


Ponad siedemdziesiąt lat historii Muzeum Sztuk Pięknych to historia jego przeprowadzek do kolejnych siedzib, pokoi, magazynów. Z okazji przypadających 20 maja 155 urodzin Muzeum Narodowego w Warszawie zapraszamy na spacer, podczas którego odkryjemy miejsca, w których Muzeum gościło przez chwilę lub dłużej.
ZBIÓRKA PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO / ZAPISY OD 8 MAJA

ODBYŁO SIĘ // Wykład prof. Andrzeja Olszewskiego / Mity lat 30. XX wieku w świetle tzw. poprawności politycznej

25 marca / sobota/ 16:00

Sztuka lat trzydziestych to różnorodne formy oscylujące między tradycją głównie klasyczną a nowatorstwem awangardy. W państwach totalitarnych uchodziła ona za wzorcową. Rozwijała się także w krajach dalekich od tego ustroju. Poprawność polityczna nazywa tę sztukę „faszystowską” co jest daleko idącym uproszczeniem. W sztuce faszystowskiej Italii rozwijały się różnorodne formy i są one bardzo zbieżne ze sztuką polską. Kontrowersje te ujawniła wystawa sztuki włoskiej w 1935 roku w Warszawie.

ODBYŁO SIĘ // Teatr Wielki – Opera Narodowa zza kulis / zwiedzanie Teatru Wielkigo

22 kwietnia / sobota / 13:45

Zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego – Opery Narodowej to okazja, by stanąć na jednej z największych scen operowych świata, zobaczyć jej techniczne możliwości, zajrzeć do malarni, modelatorni, pracowni szewskiej czy pracowni krawieckiej, sprawdzić, jak głęboki jest kanał orkiestry, zgubić się w ogromnych magazynach kostiumów, a przy odrobinie szczęścia przez uchylone drzwi podsłuchać artystów podczas próby. To okazja, by niezwykły świat opery obejrzeć od środka,

ODBYŁO SIĘ // Podróż do Edo / Zwiedzanie wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie

25 marca/sobota/13:00

Wyjątkowa w skali europejskiej prezentacja pierwszych wydań najsłynniejszych prac graficznych najwybitniejszych  japońskich artystów ukiyo-e –  Toshusai Sharaku, Kitagawy Utamaro i Ando Hiroshige. Wybrane  grafiki  tworzą barwną panoramę życia w dawnej Japonii, ukazując  krajobrazy dwóch  głównych szlaków komunikacyjnych łączących Edo
z Kioto oraz pejzaże Edo i podobizny jego mieszkańców – portrety aktorów kabuki, wizerunki pięknych dziewcząt.

(źródło: http://www.mnw.art.pl/wystawy/podroz-do-edo-japonskie-drzeworyty-ukiyo-e-z-kolekcji-jerzego-leskowicza,200.html

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / ZAPISY OD 13 MARCA

Wykład prof. Andrzeja Olszewskiego / Art déco: Ameryka

18 marca/ sobota/ 16:00/ KINO MUZ

Wykład towarzyszy wystawie „Spragnieni piękna” zorganizowanej z okazji 100-lecia stowarzyszenia.

Architektura amerykańskich wieżowców lat 20. i 30. XX wieku to najlepszy okres rozwoju form art déco w tym kraju. W projektach na mniejszą skalę, takich jak dekoracje wnętrz można odnaleźć wzory płynące z Francji, kolebki art déco, wzbogacone miejscową tradycją sztuki meksykańskiej i indiańskiej. Amerykańską sztukę dekoracyjną tworzyli m.in. architekci William van Allen,