Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciele MNW | 22.06.2024 10:00

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie, które odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 w Kinie MUZ (tzw. „Sala Kinowa”) w MNW (Al. Jerozolimskie 3, poziom – 1). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to 22 czerwca 2024 roku o godzinie 10:15, jeśli na pierwszym terminie nie pojawi się ponad połowa członków Stowarzyszenia.

Program Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  • Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków, powitanie wszystkich przybyłych i zaproszonych gości.
  • Wybranie przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków.
  • Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2023.
  • Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.
  • Prezentacja planów Stowarzyszenia na drugą połowę 2024 roku.
  • Wolne wnioski i zapytania.
  • Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele MNW