Zarząd
Paweł Kastory
Prezes
Małgorzata Wandzel
Wiceprezes zarządu
Anna Zimecka
Członek zarządu
Jolanta Stryjczak
Członek zarządu
Anna Knapek
Członek zarządu
Michał Suchora
Członek zarządu
Aleksandra Grabska
Członek zarządu
Komisja Rewizyjna
Karolina Wolff-Leśnodorska
Komisja rewizyjna
Joanna Błaszczak
Komisja rewizyjna
Jacek Olechowski
Komisja rewizyjna