Zarząd
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Paweł Kastory
Prezes
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Małgorzata Wandzel
Wiceprezes zarządu
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Anna Zimecka
Członek zarządu
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Jolanta Stryjczak
Członek zarządu
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Anna Knapek
Członek zarządu
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Michał Suchora
Członek zarządu
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Joanna Błaszczak
Członek zarządu
RADA NADZORCZA
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Krzysztof Zakrzewski
Rada nadzorcza
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Karolina Wolff-Leśnodorska
Rada nadzorcza
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Jacek Olechowski
Rada nadzorcza