Bliżej sztuki / prof. Antoni Ziemba / „Ciało w dawnej sztuce”

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Bliżej sztuki” organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. Cykl otworzy wykład prof. Antoniego Ziemby pt. „Ciało w dawnej sztuce.”

Bilety do kupienia na: https://evenea.pl/event/blizejsztuki

Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.Podczas kolejnych spotkań będziemy mieli możliwość posłuchać ekspertów nie tylko z dziedziny sztuki, ale również designu czy mody. Przy okazji wyjdziemy poza mury Muzeum Narodowego i odwiedzimy warszawskie galerie i inne ciekawe pozainstytucjonalne miejsca.

prof. ANTONI ZIEMBA – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie późnośredniowiecznej i nowożytnej sztuki europejskiej. Do 2019 r. kurator Galerii Sztuki Średniowiecznej i Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW. Profesor zwyczajny Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek-korespondent PAU oraz członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Autor szeregu opracowań, m.in. „Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660”, „Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500”. Autor i współautor wielu wystaw i towarzyszących im katalogów, m.in.: „Caravaggio Złożenie do Grobu: arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej. Różne oblicza caravaggionizmu. Wybrane obrazy z Pinakoteki Watykańskiej i zbiorów polskich”.