Drugi raz w historii pierwszy raz online! Aukcja adopcji „Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie””