Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele MNW – 5.10.2019 roku o 11.00

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciele MNW zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.

Będzie ono dotyczyło zmian w statucie Stowarzyszenia, które są konieczne do otrzymania przez nas statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w sobotę 5 października 2019 roku o godzinie 11.00 w Kinie MUZ (tzw. „Sala Kinowa”) w MNW (Al. Jerozolimskie 3, poziom – 1).

W przypadku jeśli w wyznaczonym terminie nie pojawi się połowa członków stowarzyszenia wyznaczymy drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugiej połowie października.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, powitanie wszystkich przybyłych i zaproszonych gości
2. Wybranie przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
3.  Zaprezentowanie planowanych zmian w statucie Stowarzyszenia
4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmienionej wersji statutu
5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie prowadzenia działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciele MNW
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Wszystkich z Państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu serdecznie prosimy o przekazanie papierowego pełnomocnictwa do głosowania.

Przyjaciele MNW