WALNE ZGROMADZENIE – 26 CZERWCA 2021 O 10.00

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie, które odbędzie się w sobotę 26 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 w Kinie MUZ (tzw. „Sala Kinowa”) w MNW (Al. Jerozolimskie 3, poziom – 1). Drugi, ewentualny termin Walnego Zgromadzenia to 26 czerwca 2021 roku o godzinie 10.15.

Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków, powitanie wszystkich przybyłych i zaproszonych gości.
 2. Wybranie przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2020.
 4. Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Władz Stowarzyszenia:
  1. przedłużenie kadencji p. Karoliny Wolff-Leśnodorskiej jako członka komisji rewizyjnej (rady nadzorczej).
  2. odwołanie p. Jolanty Stryjczak z funkcji członka zarządu.
  3. powołanie p. Magdaleny Bodis na członka zarządu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie OPP, w ślad za uchwałą podjętą 26 października 2019 r. wobec ponownej próby pozyskania statusu organizacji OPP w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonanych zmian w Statucie, w ślad za uchwałą podjętą 26 października 2019 r. wobec ponownej próby pozyskania statusu organizacji OPP w 2021 r.
 8. Prezentacja planów Stowarzyszenia na drugą połowę 2021 roku.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie.