WALNE ZGROMADZENIE | 28.05.2022

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie, które odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Kinie MUZ (tzw. „Sala Kinowa”) w MNW (Al. Jerozolimskie 3, poziom – 1). Drugi, ewentualny termin Walnego Zgromadzenia to 28 maja 2022 roku o godzinie 10.15, jeśli na pierwszym nie pojawi się ponad połowa członków Stowarzyszenia. 

Program Walnego Zgromadzenia:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków, powitanie wszystkich przybyłych i zaproszonych gości.
 2. Wybranie przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2021.
 4. Prezentacja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Stowarzyszenia:
  • kandyduje na kolejną kadencję Paweł Kastory na Prezesa Zarządu
  • kandyduje na kolejną kadencję Małgorzata Wandzel na Wiceprezesa Zarządu
  • kandyduje na kolejną kadencję Joanna Błaszczak na Członka Zarządu
  • kandyduje na kolejną kadencję Anna Zimecka na Członka Zarządu
  • kandyduje na kolejną kadencję Michał Suchora na Członka Zarządu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia
  • kandyduje na kolejną kadencję Krzysztof Zakrzewski
 7. Prezentacja planów Stowarzyszenia na drugą połowę 2022 roku.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie