WERNISAŻ WYSTAWY "FANGOR POZA PŁASZCZYZNĄ WIZUALNĄ"