Zarząd
Paweł Kastory
Prezes
Małgorzata Wandzel
Wiceprezes zarządu
Anna Zimecka
Członek zarządu
Magdalena Bodis
Członek zarządu
Anna Knapek
Członek zarządu
Michał Suchora
Członek zarządu
Joanna Błaszczak
Członek zarządu
RADA NADZORCZA
Krzysztof Zakrzewski
Rada nadzorcza
Karolina Wolff-Leśnodorska
Rada nadzorcza
Jacek Olechowski
Rada nadzorcza
Biuro Stowarzyszenia
Karolina Wieczorek
Dyrektor Stowarzyszenia